03 Servicii

Arhitectura

Cladiri comerciale si de birouri

Cladirile comerciale, alaturi de cele de birouri, sunt programe de arhitectura strans legate, imbracand adeseori formula centrului de business, ce poate ingloba si functiuni din sfera serviciilor, alimentatiei, divertismentului, etc. In ceea ce priveste aceste tipologii de cladiri, propunem rezolvari cu un puternic accent pus pe identitatea vizuala, element definitoriu al fiecarei afaceri, cu o organizare functionala logica, orientata spre eficienta si productivitate.

Cladiri institutionale

Cuprinzand o gama larga de destinatii, precum educatie, sanatate, sau administratie, programul cladirilor institutionale este definit de rezolvari functionale riguroase, bazate pe studiul amanuntit al fluxurilor specifice acestora. Avand in portofoliu o serie intreaga de cladiri cu functiuni din sfera serviciilor publice, STAD propune solutii personalizate, bazate pe studiul contextului urbanistic, tehnic si legislativ specific fiecarei situatii in parte.

Cladiri rezidentiale

Locuirea este unul dintre cele mai importante programe de arhitectura, formand baza tesutului construit al oricarei asezari umane. In consecinta, consideram ca locuinta trebuie sa reprezinte un produs de arhitectura profund personalizat, al carui rezolvare functionala sa fie determinata de unicitatea dinamicii specifice fiecarei familii, si al carui identitate vizuala sa fie o reflexie a acesteia.

Cladiri destinate activitatilor sportive si de loisir

Cladirile destinate activitatilor sportive si de loisir reprezinta programe cu rezolvari functionale complexe, cu numar mare de utilizatori, supuse unor reglementari stricte, in special in ceea ce priveste siguranta in exploatare a acestora, si care pot deveni, prin tratarea volumetrica si plastica, adevarate simboluri ale localitatilor in care sunt amplasate.

Cladiri destinate turismului

Aceste cladiri reprezinta functiuni de sinteza, ce stau la granita dintre o serie de programe de arhitectura, imbinand elemente specifice locuintelor, cladirilor destinate alimentatiei publice, cladirilor comerciale sau cladirilor pentru spectacole. STAD proiecteaza o gama larga de cladiri cu functiuni turistice, precum: hoteluri, restaurante, cafenele, centre de agrement etc.

Design exterior

Amenajari exterioare ale spatiilor private

Amenajarea spatiilor exterioare ce inconjoara cladirile private joaca un rol deosebit de important, atat in vederea valorificarii acestora, prin crearea si ambientarea perspectivelor favorabile asupra obiectului de arhitectura, precum si in vederea sporirii calitatii vietii beneficiarilor, prin insasi calitatea spatiilor verzi amenajate peisager.

Amenajari ale spatiilor exterioare publice

Amenajarea spatiilor exterioare publice poate fi realizata atat in completarea unor obiecte de arhitectura, sub forma gradinilor de fatada, cat si independent de acestea, sub forma parcurilor, gradinilor publice, scuarurilor sau piatetelor publice. Biroul nostru realizeaza proiecte de amenajare ale spatiilor exterioare publice, indiferent de tipologia acestora.

Sistematizari verticale

Sistematizarea verticala se refera la stabilirea profilelor verticale ale unei amenajari exterioare. STAD ofera servicii de proiectare a sistematizarii verticale a terenurilor atat ca parte integrata a proiectelor de design exterior, cat si ca serviciu de sine statator.

Constructii usoare si dotari peisagere

Atat in ceea ce priveste amenajarile exterioare ale spatiilor private, cat ale spatiilor publice, calitatea acestora poate fi imbunatatita prin amenajarea unor constructii usoare si dotari peisagere: terase, pavilioane, pergole etc. Aceste dotari pot reprezenta puncte de interes pe parcursul cailor de circulatie ale amenajarilor exterioare, intrand intr-o relatie de valorificare reciproca cu acestea.

Obiecte de design ambiental

In vederea obtinerii unui rezultat cu adevarat personalizat, biroul nostru ofera servicii de proiectare si detaliere ale obiectelor de design ambiental utilizate in cadrul amenajarilor exterioare.

Design interior

Reamenajari ale spatiilor interioare existente

Reamenajarea spatiilor interioare existente poate fi realizata fie prin recompartimentare, fie doar prin propuneri de finisare si mobilare a acestora. Indiferent de varianta aleasa, biroul nostru acorda o deosebita atentie la detaliile specifice unui proiect de reamenajare interioara.

Design de interior pentru proiecte in derulare

Pentru toate proiectele aflate in derulare, STAD ofera serviciul complementar de design interior pentru spatiile proiectate. Realizarea proiectului de design interior concomitent cu proiectul de arhitectura prezinta avantajul suplimentar al posibilitatii crearii, modelarii si dimensionarii spatiilor interioare ale cladirii prin raportare la solutiile de amenajare interioara dorite de catre beneficiar.

Design personalizat al pieselor de mobilier

Pentru toate tipurile de proiecte de design interior, biroul nostru ofera suplimentar serviciul proiectarii si dimensionarii pieselor de mobilier in vederea executarii acestora la comanda. Principalul avantaj al realizarii pieselor de mobilier personalizate este constituit, alaturi de designul unicat, de posibilitatea dimensionarii fiecarui element in functie de dimensiunile specificul spatiilor interioare in care vor fi amplasate.

Consultanta in alegerea pieselor de mobilier

Pentru proiectele de design interior orientate spre folosirea pieselor de mobilier aflate in oferta producatorilor locali, oferim beneficiarilor consultanta de specialitate in procesul de alegere a acestora, precum si posibilitatea integrarii si reprezentarii in proiect a pieselor alese.

Consultanta in alegerea finisajelor

Indiferent de modalitatea de abordare a proiectului de design interior, oferim beneficiarilor consultanta de specialitate in ceea ce priveste alegerea finisajelor din oferta producatorilor locali.

Consultanta

Consultanta imobiliara premergatoare achizitiei de terenuri sau imobile

Investitiile din domeniul imobiliar au un impact financiar pe termen lung asupra cumparatorului. Din acest motiv este important ca orice decizie luata in acest domeniu sa fie atent calculata. Biroul nostru va sta la dispozitie atat pentru evaluarea contextului urbanistic, tehnic sau legislativ specific terenurilor, cat si pentru analiza imobilelor existente, prin prisma sigurantei in exploatare, a respectarii normelor de sanatate, a eficientei energetice, a posibilitatilor de reorganizare functionala a acestora etc.

Analiza contextului urbanistic, tehnic si legislativ specific amplasamentului studiat

Fiecare teren este supus unui set de reglementari, de ordin urbanistic, tehnic si legislativ, care conditioneaza modul in care acesta poate fi folosit. Astfel, inaintea stabilirii unei teme de proiectare, este importanta realizarea unei analize cu privire la modul in care se poate construi pe respectivul teren, prin prisma functiunilor admise in zona respectiva, a infrastructurii necesare obiectivului propus, a coeficientilor urbanistici maximali, a regimului de inaltime permis etc.

Aceasta faza este adesea asociata cu obtinerea Certificatului de Urbanism, si stabilirea documentatiilor si studiilor necesare a fi intocmite in vederea demararii proiectului.

Elaborarea temei de proiectare pe baza discutiilor cu beneficiarul

Tema de proiectare sta la baza realizarii oricarui proiect de arhitectura, si poate fi definita drept o colectie a cerintelor si ideilor pe care beneficiarul doreste sa le implementeze in cadrul proiectului, sistematizate de catre arhitect, si coroborate cu totalitatea contrangerilor specifice amplasamentului si programului arhitectural studiat.

Elaborarea schitelor conceptuale si stabilirea coordonatelor constructive, functionale si estetice ale proiectului

In urma studierii amplasamentului si a elaborarii temei de proiectare, biroul nostru va ofera consultanta in ceea ce priveste stabilirea coordonatelor constructive, functionale si estetice ce vor sta la baza realizarii proiectului, pe baza unor scheme si schite conceptuale.

Acordam o deosebita importanta acestor faze preliminare, in vederea intelegerii depline a tuturor dorintelor beneficiarului, si a armonizarii acestora cu toate constrangerile specifice, in vederea realizarii unor solutii personalizate, fundamentate si optimizate.

Consultanta de specialitate pe parcursul proiectelor aflate in derulare

STAD ofera servicii de consultanta pe parcursul derularii proiectelor, solutiile noastre evoluand intr-o maniera adaptiva, pe baza de feedback permanent.

Documentatii tehnice

Studii de Fezabilitate

Studiul de Fezabilitate (SF) reprezinta un proiect preliminar prin care se stabileste raportul cost-beneficiu al unei investitii, in vederea finantarii acesteia prin fonduri publice de la bugetul de stat, sau prin fonduri structurale europene.

Fondurile publice, indiferent de provenienta acestora, se pot adresa atat beneficiarilor publici, cat si celor privati, si sunt cel mai adesea orientate catre dezvoltarea functiunilor de interes public, menite sa contribuie la dezvoltarea durabila pe termen lung a unei comunitati.

Aceasta etapa presupune realizarea unui proiect preliminar de arhitectura si estimarea costurilor de investitie aferente acestuia.

Documentatii de Avizare a Lucrarilor de Interventie

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), este un proiect al carui scop il reprezinta atragerea de fonduri publice, dar care este orientata exclusiv asupra reabilitarii si refunctionalizarii cladirilor existente, cu pastrarea volumetriei initiale, si fara realizarea de extinderi.

Aceasta etapa este, din multe puncte de vedere, identica cu Studiul de Fezabilitate, diferentiindu-se de acesta prin obiectul studiului.

Documentatii Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire

Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC), cunoscuta si sub denumirea de Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC), reprezinta proiectul in baza caruia primaria sau consiliul judetean emite Autorizatia de Construire (AC). Proiectul cuprinde toate piesele scrise si desenate prevazute prin legislatia in vigoare, precum si toate documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism (CU).

In cadrul acestei faze, se va mai elabora si Documentatia Tehnica pentru Organizarea Executiei (DTOE), cunoscuta si sub denumirea de Proiect pentru Organizarea Executiei (POE).

Dupa caz, se mai poate elabora si Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare (DTAD), cunoscuta si sub denumirea de Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare (PAD).

Aceasta etapa presupune si estimarea costurilor generate de interventiile sus-mentionare si intocmirea devizului estimativ.

Proiecte Tehnice

Proiectul Tehnic (PTH) reprezinta documentatia in baza careia se vor realiza lucrarile de executie. Acest proiect reprezinta detalierea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC), si cuprinde piese scrise si desenate, printre care: antemasuratori, caiete de sarcini, planuri si fatade detaliate, tablouri de tamplarie etc.

Detalii de Executie

Detaliul de Executie (DE) reprezinta o documentatie tehnica ce studiaza in mod amanuntit solutiile specifice implementate in cadrul unui proiect, cu scopul unei mai bune coordonari a executiei. Parcurgerea acestei etape confera beneficiarului certitudinea ca proiectul este pus in opera, pana la ultimul detaliu, conform specificatiilor arhitectului.

Asistenta tehnica

Project managementul activitatilor de santier

Project managementul activitatilor de santier constituie o ramura a serviciilor de asistenta tehnica pe parcursul executiei focalizata, in prima faza, pe informarea atat a executantului lucrarii, precum si a beneficiarului acesteia, cu privire la metodologia corecta de punere in opera a proiectului si, ulterior, pe supervizarea activitatilor de executie.

Adaptarea proiectului la situatiile neprevazute ce pot aparea pe parcursul executiei

Adaptarea proiectului pe parcursul executiei reprezinta un serviciu ce poate fi solicitat de catre beneficiar ca urmare a aparitiei a unor situatii ce nu puteau fi prevazute la momentul realizarii proiectului initial, si poate cuprinde atat modificari impuse de necesitatea corectarii eventualelor greseli de executie, precum si modificari a caror necesitate apare din folosirea, pe parcursul executiei, a altor mijloace tehnologice decat cele prevazute prin proiect.

Participarea la fazele determinante stabilite prin proiect si inspectarea calitatii lucrarilor de executie

Participarea proiectantului la fazele determinante ale unei lucrari reprezinta un serviciu ce insoteste in mod obligatoriu Proiectul Tehnic (PTH), si reprezinta o garantie cu privire la calitatea lucrarilor executate, si a conformarii acestora la solutiile prevazute prin proiect. Fazele determinante sunt specifice fiecarui proiect de specialitate, si sunt stabilite la momentul elaborarii acestuia prin intermediul Programului de Urmarire a Calitatii (PUC).

In cadrul acestor etape intermediare ale executiei, proiectantul inspecteaza calitatea lucrarilor, si consemneaza cele constatate pe baza de proces verbal.

Receptia la finalizarea lucrarilor

Receptia la finalizarea lucrarilor reprezinta etapa finala a procesului de executiei, si este realizata de catre comisia de receptie constituita conform legislatiei in vigoare, comisie in care arhitectul are calitatea de invitat.

In urma aceste faze, arhitectul intocmeste un referat cu privire la calitatea lucrarilor executate.

Punerea in functiune a obiectivului de investitii

Punerea in functiune reprezinta livrarea obiectivului de investitii beneficiarului. Aceasta faza se concretizeaza prin totalitatea inspectiilor la care este supusa cladirea la finalizarea executiei, prin instruirea clientului cu privire la operarea tuturor sistemelor integrate in cladire, precum si prin realizarea cartii tehnice a constructiei.